top of page
2022_04_Zoe_Modiga_Ed_01560156 copy_edited.jpg
  • Facebook Clean Grey
  • SoundCloud Clean Grey
  • Instagram Clean Grey
  • Twitter Clean Grey

NEWS

LENGOMA

NGOMA LENA NGOMA LENA INGOMA LENA NGOMA ILENA

NGOMA LENA NGOMA LENA NGOMA LENA NGOMA ILENA

NGOMA LENA NGOMA LENA INGOMA ILENA NGOMA LENA (LENGOMA LENGOMA) 

NGOMA LENA NGOMA LENA NGOMA LENA NGOMA ILENA (LENGOMA LENGOMA)

 

SILA SILA SIPHILELA LENGOMA (SILA SILA SIPHILELA LENGOMA)

SILA SILA SIPHILELA LENGOMA (SILA SILA SIPHILELA LENGOMA)

SILA SILA SIPHILELA LENGOMA (SILA SILA SIPHILELA LENGOMA)

SILA SILA SIPHILELA LENGOMA (SILA SILA SIPHILELA LENGOMA)

 

LENGOMA LENGOMA 

LENGOMA LENGOMA 

LENGOMA LENGOMA 

LENGOMA LENGOMA 

 

SILA SILA SIPHILELA LENGOMA (SILA SILA SIPHILELA LENGOMA)

SILA SILA SIPHILELA LENGOMA (SILA SILA SIPHILELA LENGOMA)

SILA SILA SIPHILELA LENGOMA (SILA SILA SIPHILELA LENGOMA)

SILA SILA SIPHILELA LENGOMA (SILA SILA SIPHILELA LENGOMA)

 

LENGOMA LENGOMA (YELELE INGOMA)

LENGOMA LENGOMA (OH, INGOMA, YE SILE)

LENGOMA LENGOMA (SIKELELA SILA, YE AH ALA LENGOMA, EYA EYA )

LENGOMA LENGOMA (SILENA SILA, OH, SIPHILA NGALENGOMA) 

 

ILE NALE NALENA SIPHILELA LENGOMA

ILE NALE NALENA SIPHILELA LENGOMA

ILE NALE NALENA SIPHILELA LENGOMA (NGOMA LE NGOMA LELELELELELELE AH)

ILE NALE NALENA SIPHILELA LENGOMA (NGOMA LE NGOMA LELELELELELELE AH)

 

LENGOMA LENGOMA (SIPHILELA LENGOMA)

LENGOMA LENGOMA (SIPHILELA LENGOMA)

LENGOMA LENGOMA (SIPHILELA LENGOMA)

LENGOMA LENGOMA (SIPHILELA LENGOMA)

(NGOMA LENA NGOMA LENA NGOMA LENA NGOMA ILENA)

(NGOMA LENA NGOMA LENA NGOMA LENA NGOMA ILENA)

(NGOMA LENA NGOMA LENA INGOMA ILENA NGOMA LENA)

(NGOMA LENA NGOMA LENA NGOMA ILENA NGOMA ILENA)

 

LENGOMA LENGOMA (SIPHILELA LENGOMA)

LENGOMA LENGOMA (SIPHILELA LENGOMA)

LENGOMA LENGOMA (SIPHILELA LENGOMA)

LENGOMA LENGOMA (SIPHILELA LENGOMA)

(NGOMA LENA NGOMA LENA NGOMA LENA NGOMA ILENA)

(NGOMA LENA NGOMA LENA NGOMA LENA NGOMA ILENA)

(NGOMA LENA NGOMA LENA INGOMA ILENA NGOMA LENA) 

(NGOMA LENA NGOMA LENA NGOMA ILENA NGOMA ILENA) 

 

NGOMA LENA NGOMA LENA NGOMA LENA NGOMA LENA (SIPHILELA LENGOMA)

NGOMA LENA NGOMA LENA NGOMA LENA NGOMA ILENA (SIPHILELA LENGOMA)

NGOMA LENA NGOMA LENA INGOMA ILENA NGOMA LENA (SIPHILELA LENGOMA)

NGOMA LENA NGOMA LENA NGOMA ILENA NGOMA ILENA (SIPHILELA LENGOMA)

 

NGOMA LENA NGOMA LENA NGOMA LENA NGOMA LENA (SIPHILELA LENGOMA)

NGOMA LENA NGOMA LENA NGOMA LENA NGOMA ILENA (SIPHILELA LENGOMA)

NGOMA LENA NGOMA LENA INGOMA ILENA NGOMA LENA (SIPHILELA LENGOMA)

NGOMA LENA NGOMA LENA NGOMA ILENA NGOMA ILENA (SIPHILELA LENGOMA)

 

SIPHILELA LENGOMA

 

 

UMDALI

WADAL’ UMDALI

WADALA ABANTU

EBADALA NGEMICABANGO YAKHE

 

WANELEK’ EMOYENI 

EBAFANISA NAYE

WABANIKA ITHEMBA LAKUDALA

 

UMA SINGAZ’ IZIFISO EZABAPHAMBILI

AMAPHUPHO AKUDALA SIZOWAFEZA KANJANI NA?

 

BAYASIDINGA BASICELILE

BAYASIDINGA BASICELILE

 

LIKHON’ ITHEMB’ UKUTH’ AMAPHUPHO ABO AZOFEZEKA

NJENGOBA KUSH’ UMDALI

 

WADAL’UMDALI

WADAL’ ABANTU

EBADALA NGEMICABANGO YAKHE

 

WANELEK’ EMOYENI 

EBAFANISA NAYE

WABANIKA ITHEMBA LAKUDALA OOH

 

UMA SINGAZ’IZIFISO EZABAPHAMBILI

AMAPHUPHO AKUDALA SIZOWAFEZA KANJANI NA?

 

BAYASIDINGA BASICELILE

BAYASIDINGA BASICELILE

 

 

LIKHON’ ITHEMB’ UKUTH’ AMAPHUPHO ABO AZOFEZEKA

NJENGOBA KUSH’ UMDALI

 

NJENGOBA KUSH’ UMDALI

NJENGOBA KUSH’ UMDALI 

NJENGOBA KUSH’ UMDALI 

 

NJENGOBA KUSH’ UMDALI

 

 

INTSHA

INTSH’ INENKANI

ASISABI LUTHO

SIFEZ’ AMAPHUPHO

SICUL’AMAHUBO

SILETH’USHINTSHO (AH HAA)

 

IMPENDULO YETHU UYEBO (YEBO)

IMPENDULO YETHU UYEBO (YEBO)

IMPENDULO YETHU UYEBO (YEBO)

IMPENDULO YETHU UYEBO (YEBO)

 

WO HOO

 

WOWOOOOH YEBO 

HHAYI ASIBASABI SIYABAFUNA

WOWOOOOH YEBO 

HHAYI ASIBASABI SIYABAFUNA

 

SIVUTHEL’ IMPILO

ASINASONO

SILWEL’ IMPUMELELO

SICUL’ AMAHUBO

SIDING’UMTHANDAZO (AZO)

SIDING’UMTHANDAZO (AZO)

 

INTSH’ INENKANI (INENKAN’ INENKANE)

INTSH’ INENKANI (INENKAN’ INENKANE)

INTSH’ INENKANI (INENKANI KE)

INTSH’ INENKANI (INENKAN’ INENKANE)

 

 

IMPENDULO YETHU UYEBO (YEBO)

IMPENDULO YETHU UYEBO (YEBO)

IMPENDULO YETHU UYEBO (YEBO)

IMPENDULO YETHU UYEBO (YEBO)

 

HHAYI ASIBASABI SIYABAFUNA

HHAYI ASIBASABI SIYABAFUNA

 

OH, INTSH’ INENKANI (INENKAN’ INENKANE)

INTSH’ INENKANI (INENKAN’ INENKANE)

INTSH’ INENKANI (INENKANI KE)

OOOH (INENKAN’ INENKANE)

 

NGITHI INTSH’ INENKANI (INENKAN’ INENKANE)

OH, INTSH’ INENKANI (INENKAN’ INENKANE)

NGITHI INTSH’ INENKANI (INENKANI KE)

INTSH’ INENKANI (INENKAN’ INENKANE)

 

 

ABANTU

IHLUPHEKO IYADABUKISA

AYISIFANELI NJENGABANT’ ABAMNYAMA

NOMA SIKULESIMO THINA

AKUSH’ UKUTHI KUMELE SIPHILE KANJENA

 

KUZO JIKIZINTO JIKIZINTO JIKIZINTO

KUZO JIKIZINTO JIKIZINTO JIKIZINTO 

 

UKUNGAZETHEMBI KUYADABUKISA

AKUSIFANELI NJENGABANT’ ABAMNYAMA

NOMA SIWU THANDA LOMKHUBA THINA

AKUSH’ UKUTHI KUMELE SIPHILE KANJENA

 

KUZO JIKIZINTO JIKIZINTO JIKIZINTO

KUZO JIKIZINTO JIKIZINTO JIKIZINTO 

 

S’NAMACALA BANT’ ABAMNYAMA

ASIKHOLWA BANT’ ABAMNYAMA

SIKHETHIWE BANT’ ABAMNYAMA

MASAKHANENI SIZOBONA K’ZOJIKIZINTO

 

UKUBULALANA KUYADABUKISA

AKUSIFANELA NJENGABANT’ ABAMNYAMA

NOMA SINAWO LOMKHUBA THINA

AKUSH’ UKUTHI KUMELE SIPHILE KANJENA

 

KUZO JIKIZINTO JIKIZINTO JIKIZINTO

KUZO JIKIZINTO JIKIZINTO JIKIZINTO 

 

S’NAMACALA BANT’ ABAMNYAMA

ASIKHOLWA BANT’ ABAMNYAMA

SIKHETHIWE BANT’ ABAMNYAMA

MASAKHANENI MASAKHANENI MASAKHANENI SIZOBONA K’ZOJIKIZINTO

 

 

S’NAMACALA BANT’ ABAMNYAMA

ASIKHOLWA BANT’ ABAMNYAMA

SIKHETHIWE BANT’ ABAMNYAMA

MASAKHANENI SIZOBONA K’ZOJIKIZINTO

 

 

SINENKANI

INTSH’ INENKANI 

 

WOWOOOO

WOWOOOO

WOWOOOO

WOWOOOO

 

‘NENKANI BO 

‘NENKANI

‘NENKANI 

INTSH’ INENKANI 

‘NENKANI 

 

NENKANI 

INTSH’ INENKANI  BO WOO

OH INENKANI

 

AY INTSH’ INENKANI

INTSH’ INENKANI

 

OH, INENKANI BO

INENKANI BO

 

OOOH

 

OOOH

 

WOO WOO WOO WOO

WOO WOO WOO WOO

WOO WOO WOO WOO

WOO WOO WOO WOO

 

 

WOO WOO WOO WOO

WOO WOO WOO WOO

WOO WOO WOO WOO

WOO WOO WOO WOO

 

WOO WOO WOO WOO

WOO WOO WOO WOO

WOO WOO WOO WOO

WOO WOO WOO WOO

 

 

WOO 

 

NENKANI NENKANE

OOOH INENKANI 

 

NENKANI 

WOOO

 

S’CUL’ AMAHUBO

SILWEL’ IMPUMELELO

 

 

UTHANDO

LELELELE LELELELE LELELELELE

LELELELE LELELELE LELELELELE

LELELELE LELELELE LELELELELE

LELELELE LELELELE LELELELELE

 

KUNGABHUBH’ UMHLABA

KUPHELE KONK’ UKWAZI 

KUXABA’ IZIZWE

KUZE KUN’ IHLABATHI

 

NGIZOKUTHANDA

K’YOZE K’NYAMALAL‘ ILANGA

 

NGIZOKUTHANDA

K’YOZE K’NYAMALAL‘ ILANGA

 

LELELELE LELELELE LELELELELE

LELELELE LELELELE LELELELELE

LELELELE LELELELE LELELELELE

LELELELE LELELELE LELELELELE

 

UTHAND’ ALUKHETHI

LUNENKOLO

LUNETHEMBA

LUYAKHUTHAZA

 

LUYAZITHOBA

LUMNENE

LUNETHEMBA 

 

ALUSOZE LUPHELE

ALUSOZE LUPHELE

 

 

LELELELE ELELELE ELELELELE

LELELELE ELELELE ELELELELE

LELELELE ELELELE ELELELELE

LELELELE ELELELE ELELELELE

 

ELELELE ELELELE (AAAH) ELELELELE 

ELELELE ELELELE ELELELELE

ELELELE ELELELE (AAAH) ELELELELE 

ELELELE ELELELE ELELELELE

 

OHH OH OH OH 

 

(ADLIB)

 

AAAH

 

(ADLIB)

 

AAAH (AAAH)

 

(ADLIB)

 

 

BLACK BUTTERFLY

FLYING LOW BUT THROUGH THE SKY, BLACK BUTTERFLY

GLAD YOUR WINGS KNOW WHAT TO DO

WHAT’S ANOTHER SILLY FLY? BLACK BUTTERFLY

YOU KNOW WHERE YOU BELONG

 

YOU FLY QUITE LOW TO REALIZE 

YOU’RE STILL IN THE SKY

YOU’VE TAUGHT YOUR WINGS WHAT THEY SHOULD DO 

 

NOW IT’S REALLY NO SURPRISE, BLACK BUTTERFLY 

YOU KNOW WHERE YOU BELONG

 

FLY, SO HIGH

BLACK BUTTERFLY 

 

FLY, SO HIGH

BLACK BUTTERFLY 

 

FLY, SO HIGH (FLY)

BLACK BUTTERFLY (AAY)

 

(OOH) FLY, SO HIGH (FLY)

BLACK BUTTERFLY BLACK BUTTERFLY (AAY)

 

NGAPHEZU KWAMAFU 

NOW IT’S REALLY NO SURPRISE

NGAPHEZU KWAMAFU

OH FLY 

 

NGAPHEZU KWAMAFU

NOW IT’S REALLY NO SURPRISE

NGAPHEZU KWAMAFU

OH FLY

 

NGAPHEZU KWAMAFU (AAH)

NGAPHEZU KWAMAFU 

OH FLY

 

NGAPHEZO KWAMAFU (AAH)

NGAPHEZU KWAMAFU

OH FLY NOW

 

OOOH

 

(ADLIB)

 

 

UNEMBEZA

UMHLAB’ UYAHLABA

KODWA KUHLONISHWA KABILI

IZENZO ZAKHO ZIZOKULANDELA

PHILA NGAPHANDLE KWAMACALA

 

UMHLAB’ UYAHLABA

KODWA KUHLONISHWA KABILI

IZENZO ZAKHO ZIZOKULANDELA

PHILA NGAPHANDLE KWAMACALA

 

OOH NAKEKEL’ UNEMBEZA

OOH NALIQINISO L’ BAMBE L ’NGASHELELI 

OOH NAKEKEL’ UNEMBEZA

OOH NALIQINISO L’ BAMBE L ’NGASHELELI 

 

UMHLAB’ UYAHLABA

KODWA KUHLONISHWA KABILI

IZENZO ZAKHO ZIZOKULANDELA

PHILA NGAPHANDLE KWAMACALA

 

UMHLAB’ UYAHLABA

KODWA KUHLONISHWA KABILI

IZENZO ZAKHO ZIZOKULANDELA

PHILA NGAPHANDLE KWAMACALA

 

OOH NAKEKEL’ UNEMBEZA

OOH NALIQINISO L’BAMBE L ’NGASHELELI 

OOH NAKEKEL’ UNEMBEZA

OOH NALIQINISO L’BAMBE L ’NGASHELELI 

 

(NAKEKEL’ UNEMBEZA) NAKEKEL’ UNEMBEZA

(NAKEKEL’ UNEMBEZA) NAKEKEL’ UNEMBEZA

(NAKEKEL’ UNEMBEZA) NAKEKEL’ UNEMBEZA

(NAKEKEL’ UNEMBEZA) 

 

OOOH

(NAKEKEL’ UNEMBEZA)

 

OOOH

(NAKEKEL’ UNEMBEZA)

 

OOOH  OOH OOH OOH OOOH

 

 

IMPILO

WANGENZA UMUNT’ EMHLABENI, NGAPHILA

WANG’TSHELA NGENHLUNG’ EMHLABENI, NGADELA

WATH’ UMUNTU UHAMB’ INDLELA YEDWA, NGABONA

YIM’ LONA NG’SAPHILA EMHLABENI

NOM’ UMHLAB’ UHLABA NJE

 

NGIBONGA IMPILO

NGIBONG’ UKUZITHANDA

NGIBONG’ IMTHANDAZO 

NOM’ UMHLAB’ UHLABA NJE

 

NGIBONGA IMPILO

NGIBONG’ UKUZITHANDA

NGIBONG’ IMTHANDAZO 

NOM’ UMHLAB’ UHLABA NJE

 

NGABONA IS’ MANGA EMHLABENI, WANG’ FICA

SENG’ PHELE NAMANDL’ EMHLABENI, WANG’ LAPHA

YIMI LONA NG’YAPHILA’ EMHLABENI NJE

NOM’UMHLABA UHLABA NJE

WANG’TSHELA NGENHLUNGU, NGAZIBONA

NGADELA

 

NGIBONGA IMPILO

NGIBONG’ UKUZITHANDA

NGIBONG’ IMTHANDAZO

NOM’ UMHLAB’ UHLABA NJE

 

NGIBONGA IMPILO

NGIBONG’ UKUZITHANDA

NGIBONG’ IMTHANDAZO MINA

NOM’ UMHLAB’ UHLABA NJE

 

NGIBONG’ IMPILO (OOOH)

NGIBONG’ IMPILO (OOOH)

NGIBONGA IMPILO (OOOH)

NGIBONGA IMPILO MINA OOOH, NGIBONG’ IMPILO MINA (OOOH)

 

NGIBONG’ IMPILO (OOOH)

NGIBONG’ IMPILO MINA (OOOH)

NGIBONG’ IMPILO OH OH (OOOH)

NGIBONG’  IMPILO MINA (OOOH)

 

NGIBONG’ IMPILO (OOOH)

NGIBONGA (OOOH)

NGIBONG’ IMPILO (OOOH)

NOM’ UMHLAB’ UHLABA NJE (OOOH)

 

 

ILANGA LISHONILE

WOWO WOWOO WOO

 

(EWU) WOWO , WOWO, WOWO

(EWU)

(EWU)

(EWU)

 

ILANGA LISHONILE  BAFANA MAZIBUY’ IZINKOMO ZOBABA

ILANGA LISHONILE  BAFANA MAZIBUY’ IZINKOMO ZOBABA

ILANGA LISHONILE  BAFANA MAZIBUY’ IZINKOMO ZOBABA

ILANGA LISHONILE  BAFANA MAZIBUY’ IZINKOMO ZOBABA

 

SENGIBATHE NGIBHEKA NGASEMADLELWENI, ANGIBONI LUTHO

SENGIBATHE NGIBHEKA NGASEMADLELWENI, ANGIBONI LUTHO, OH SIYOLOBOLA

 

OH SIYOLOBOLA NGANI NA

MASIYEK’ INKOMO ZOBABA

ZEMUKA NOMOYA, OH SIYOLOBOLA

 

OH SIYOLOBOLA NGANI NA

MASIYEK’ INKOMO ZOBABA

ZEMUKA NOMOYA

 

BAFANA ZIPHINA IZINKOMO ZOBABA?

BAFANA ZIPHINA IZINKOMO ZOBABA?

 

OH BAFANA THATHAN’ IZINDUKU 

OH BAFANA THATHAN’ IZINDUKU 

OH BAFANA THATHAN’ IZINDUKU NIZIBEKE LAPHAYAN’ ESIGANGENI

 

OH BAFANA THATHAN’ IZINDUKU 

OH BAFANA THATHAN’ IZINDUKU 

OH BAFANA THATHAN’ IZINDUKU BO, NIZIBEKE LAPHAYAN’ ESIGANGENI, OH SIYOLOBOLA

 

OH SIYOLOBOLA NGANI NA

MASIYEK’ INKOMO ZOBABA

ZEMUKA NOMOYA, OH SIYOLOBOLA

 

OH SIYOLOBOLA NGANI NA

MASIYEK’ INKOMO ZOBABA

ZEMUKA NOMOYA, ZEMUKA NOMOYA

 

ZEMUKA NOMOYA (EWU)

ZEMUKA NOMOYA (EWU)

ZEMUKA NOMOYA (EWU)

ZEMUKA NOMOYA (EWU)

 

(EWU)

(EWU)

(EWU)

(EWU)

 

(EWU)

(EWU)

(EWU)

(EWU)

 

(ADLIB)

 

 

ISEGAZINI

NGICELA NINGIZWE KAHLE NGIFUNA UKUSHINTSH’ UM’ HLABA

NGICELA NINGIZWE KAHLE NGIFUNA UKUSHINTSH’ UM’ HLABA

 

NGINENCEBA MINA NCEBA MINA 

NGINENCEBA MINA NCEBA MINA 

 

NGINENCEBA MINA NCEBA MINA 

NGINENCEBA MINA NCEBA MINA 

 

LENTO ISEGAZINI ISEGAZINI

LENTO ISEGAZINI ISEGAZINI

 

(AAH EH YA EYA EYA)

(AAH EH EYA EYA EYA)

 

NGICELA NINGIZWE KAHLE NGIFUNA UKUSHINTSH’ UM’ HLABA

NGICELA NINGIZWE KAHLE NGIFUNA UKUSHINTSH’ UM’ HLABA

 

NGINENCEBA MINA NCEBA MINA 

NGINENCEBA MINA NCEBA MINA 

 

NGINENCEBA MINA NCEBA MINA 

NGINENCEBA MINA NCEBA MINA 

 

LENTO ISEGAZINI ISEGAZINI

LENTO ISEGAZINI ISEGAZINI

LENTO ISEGAZINI ISEGAZINI (AAH EH EYA EYA)

LENTO ISEGAZINI ISEGAZINI (AAH EYA EYA EYA)

 

ISEGAZINI

ISEGAZINI 

ISEGAZINI 

ISEGAZINI

LYRICS

  • Facebook Clean Grey
  • SoundCloud Clean Grey
  • Instagram Clean Grey
  • Twitter Clean Grey

DOWNLOAD THE MUSIC

 

 

bottom of page